Thước đo tiện dụng SB-Q53

12.798 đ
17.775 đ
-28%

Thướt Đo 7.5m Có Lỗ Ban

43.371 đ
49.059 đ
-12%

Worksite 150mm vernier caliper - intl

319.239 đ
447.219 đ
-29%

Steel Measuring Tool - 30m - intl

334.881 đ
469.260 đ
-29%