Máy cân mực laser Bosch GTL3 (Xanh)

2.433.042 đ
2.445.371 đ
-1%

Máy cắt gạch GDM 121 (Xanh)

710.289 đ
1.066.500 đ
-33%

Máy mài cầm tay ACZ

291.510 đ
426.600 đ
-32%

Máy cắt gạch FC-110

625.680 đ
813.384 đ
-23%

Máy chà nhám băng

2.398.203 đ
2.488.500 đ
-4%

Máy hàn điện Hồng Ký HK-200A-PK (Vàng)

2.470.725 đ
3.547.890 đ
-30%

Máy hàn điện tử Jasic ZX7-200 PRO

2.125.890 đ
2.765.790 đ
-23%