Kìm nhọn Asaki AK-8294 C2-5inch

35.550 đ
36.336 đ
-2%

Búa bi Crossman 68-324 24 Oz

96.696 đ
99.965 đ
-3%

Mỏ lết răng Crossman 95-748 48inch (Đỏ)

1.087.119 đ
1.234.270 đ
-12%

Vỉ 12 thanh keo màu 7 mm Dremel GG05

70.389 đ
140.778 đ
-50%

Mỏ hàn chì 200W Endura E9608 (Đỏ).

308.574 đ
369.243 đ
-16%

Kìm điện Fujiya 1800-200

348.390 đ
365.454 đ
-5%

Đèn khò ga Handomart HDM319 (Đen)

91.719 đ
127.269 đ
-28%

Hộp đựng kim chỉ

32.706 đ
63.279 đ
-48%